In English

Nordic Engineering

Postboks 212   ∙   4000 Roskilde   ∙   Tlf. +45 4594 8000   ∙   Fax +45 4594 8008   ∙   info@nordic-engineering.dk

 

Nordic Engineering er eksklusiv agent for en række leverandører af procesudstyr. Vi beskæftiger os primært med udstyr indenfor blande- og homogeniseringsteknik, dispergeringsteknik, tørreteknik samt separerings- og filtreringsteknik. Vi kan bl.a. nævne følgende:
 

Komplet leveringsprogram i procestanke, reaktorer, fermentere m.v. for kemisk og farmaceutisk industri samt levnedsmiddel-industrien
Design og styrkeberegninger af tanke
Standard og kundetilpassede røreværker for væsker
Systemløsninger med røreværker, tanke m.v.
Topmonterede og bundmonterede, magnetdrevne røreværker
Blandesystemer og vakuumtørremaskiner
Væske-faststof (slurry/suspension) separerings- og tørrefiltre
Mekaniske akseltætninger, standard tætninger såvel som kundetilpassede

Såfremt De ønsker yderligere oplysninger om vore produkter er De meget velkommen til at kontakte os pr. telefon eller e-mail.

 

TARTEK
Røreværker
Homogenisering og blande systemer
Blande-, tørre- og granuleringsmaskiner
Mekaniske tætninger for røreværker
Røreværker
Magnetdrevne, aseptiske
Rustfrie og emaljerede tanke
Lagertanke, procestanke, reaktorer
Mekaniske tætninger 
Standard og patron tætninger